ครม. ไฟเขียว ประกันภัยข้าวนาปี 65 คุ้มครองสูงสุด 99 บาท/ไร่

ครม. ไฟเขียว ประกันภัยข้าวนาปี 65 คุ้มครองสูงสุด 99 บาท/ไร่

ครม. ประกาศอนุมัติโครงการ ประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 65 ภายใต้วงเงิน 1.92 พันล้านบาท โดยให้การคุ้มครองสูงสุด 99 บาท/ไร่ และ 7 ภัยการเกษตร ประกันภัยข้าวนาปี 65 – (3 พ.ค. 2565) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ว่า ครม.เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 วงเงิน 1,925.07 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐในการรองรับต้นทุนการเพาะปลูกข้าวให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบั

ติทางธรรมชาติ

ซึ่งรูปแบบโครงการส่วนในปีนี้จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับปี 2564 

โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย Tier 1 ร้อยละ 60 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย Tier 1 ร้อยละ 40 ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน Tier 1 แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ค่าเบี้ยประกันภัย 99 บาทต่อไร่ พื้นที่เป้าหมาย 28 ล้านไร่ โดยรัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 59.40 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 60) และ ธ.ก.ส.จะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้อีก 39.60 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 40)

กลุ่มลูกค้าเกษตรกรทั่วไป ค่าเบี้ยประกันภัยแยกเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ 99 บาทต่อไร่ พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง 199 บาทต่อไร่ พื้นที่ความเสี่ยงสูง 218 บาทต่อไร่ รวมพื้นที่เป้าหมายไม่เกิน 5 แสนไร่ โดยรัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 59.40 บาทต่อไร่เท่ากันทุกพื้นที่ความเสี่ยง

ค่าเบี้ยประกันภัยแบบสมัครใจ Tier 2 พื้นที่เป้าหมาย 5 แสนไร่ ซึ่งเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ชำระเอง แบ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำ 27 บาทต่อไร่ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 60 บาทต่อไร่ และพื้นที่เสี่ยงสูง 110 บาทต่อไร่

สำหรับวงเงินความคุ้มครอง ครอบคลุมภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดและภัยพิบัติธรรมชาติ 7 ภัย ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ ช้างป่า

โดย Tier1 ให้วงเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติจำนวน 1,190 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด จำนวน 595 บาทต่อไร่

ส่วน Tier2 ให้วงเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติจำนวน 240 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด จำนวน 120 บาทต่อไร่

นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่า จากผลการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 ที่ผ่านมา (ณ 31 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดจำหน่ายกรมธรรม์) มีเกษตรกรผู้เอาประกันภัยพื้นฐาน Tier 1 จำนวน 3.66 ล้านราย มีพื้นที่เข้าร่วมประกันภัยจำนวน 43.39 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.41 ของจำนวนพื้นที่เป้าหมาย

ทั้งนี้ รัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรร่วมทำประกันภัยข้าวนาปี เพื่อเป็นการลดความสูญเสียหากเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและศัตรูพืชหรือโรคระบาด สำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถซื้อกรมธรรม์ได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา

บขส. เปิดโปรโมชั่น ส่งของ : สมาชิกใหม่รับส่วนลด 20%

บขส. รุกตลาด ส่งของ – พัสดุภัณฑ์ จัดโปรโมชั่นให้สมาชิกใหม่ รับส่วนลดทันที 20% คุ้มต่อสะสมยอดรับส่วนลดถึง 10% ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป บขส. ส่งของ – (3 พ.ค. 2565) นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ได้รับความนิยมและมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคหันมาสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ มากขึ้น

ดังนั้นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จึงได้มีแผนพัฒนาสถานีเดินรถให้เป็นจุดกระจายสินค้าและพัสดุภัณฑ์ข้ามภาค ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดย บขส. มีความพร้อมสามารถให้บริการขนส่งแบบ One Day One Night รับส่งได้ในวันเดียว รวมทั้งมีรับประกันความเสียหายของสินค้าด้วย

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการบริการรับส่งพัสดุภัณฑ์และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ บขส. ได้จัดโปรโมชันพิเศษ ดังนี้

1) มอบส่วนลดค่าบริการ 20% ให้กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่และเพิ่มความคุ้มด้วยการสะสมยอดรับส่วนสดสูงสุดถึง 10%

2) เมื่อส่งพัสดุภัณฑ์ด่วน (ตามขนาดที่กำหนด) ราคาเริ่มต้นที่ 39 บาท

3) ส่งพัสดุภัณฑ์ทุกวันอาทิตย์ และวันจันทร์ รับส่วนลดค่าบริการ 15%

เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บขส. กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (จตุจักร) โทร. 0 2537 8480 ศูนย์รับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ (รังสิต) โทร. 0 2901 2673 ศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ สายใต้ (บรมราชชนนี) โทร. 0 2422 4413

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป